vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur. Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door: Winston Duits – voorzitter; Sjaak Sprong – secretaris; Hans Muntjewerff – penningmeester; Jan Korving – 2e secretaris; Peter van der Horst – algemeen lid; 2 vacatures. Onze vereniging is aangesloten bij: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG); het FOG-ABP.   BPL Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In Het bestuur van het BPL bestaat uit zeven leden. Namens de VNoL hebben de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier zitting in het bestuur. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan. DNB (De Nederlandsche […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Voor als het onverhoopt nodig is…

  Voor als het onverhoopt nodig is…   Voorwoord In 1993 (Info 1993-3) is dit document voor het eerst opgemaakt en vanaf die tijd aan de (nieuwe) leden bij aanmelden overhandigd. Later ging ook het BPL in haar jaarverslag dergelijk informatie opnemen. In de loop der jaren is gebleken dat dit document een steun is geweest bij het afhandelen van formaliteiten bij en na een overlijden. Het blijkt nu dat een aantal zaken niet meer up-to-date zijn. Daarom heeft het bestuur van de VNoL. besloten een geheel herziene versie samen te stellen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat vrijwel iedereen toegang tot internet heeft of via familieleden of bekenden kan hebben. Overigens pretendeert de VNoL niet dat dit een volledige lijst is van alles wat er dient te gebeuren rond een overlijden. In individuele gevallen kunnen er (grote) afwijkingen zijn. Er kunnen aan dit document dan ook geen […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding en pensioen

  Echtscheiding en pensioen   De laatste tijd komen bij de VNoL steeds meer vragen binnen over hoe het nu precies zit met de pensioenen bij echtscheiding. Dat geldt zowel voor BPL, ABP als BpfK gepensioneerden. Velen weten wel van de verevening maar niet hoe dit nu verder gaat. Ik zal in het kort proberen te schetsen hoe een en ander in elkaar zit [2]. Verder wordt ingegaan op het nabestaandenpensioen van ex-partners. Verevening Pensioenrechten Op 1 mei1995 trad de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ [3] in werking. Onder scheiding wordt hier verstaan; echtscheiding, scheiding van tafel en bed alsmede beëindiging van het geregistreerd partnerschap [4]. De wet heeft geen betrekking op het AOW pensioen en is dus uitsluitend van toepassing op het zogenaamde aanvullend pensioen. De wet heeft geen betrekking op de FLP-uitkering. Let wel, onder het BPL 2004 is er geen FLP uitkering meer. Het BPL 2004 pensioen […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de voorzitter

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer begon in april en is verder voor discussie vatbaar. De een vindt het een goede zomer, de ander veel minder. Er waren in ieder geval opvallend veel weekeinden met goed weer. Goed voor de werkenden maar voor ons “niet meer werkenden” is dat niet zo’n punt meer. Wij gaan onze aandacht weer bepalen tot het reilen en zeilen van de VNoL Is dat nu nog nodig wordt mij met een zekere regelmaat gevraagd. We hebben toch alles goed voor elkaar en hebben geen “bond” meer nodig. Een van de belangrijkste dingen in het leven is saamhorigheid, is solidariteit. Eigenlijk zou je dat mondiaal moeten kunnen zijn, maar dat is toch wat lastig. Overigens als loodsen zijn we aardig op weg. We kennen de Europese loodsenvereniging en de Internationale vereniging. EMPA en IMPA. Dichter bij huis hebben we ons landelijke Loodswezen waar […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de Voorzitter: “Bekwame stuurlui danken hun reputatie aan stormen en slecht weer”

Epicurus: Grieks filosoof; 341-270 voor Christus. Een uitspraak met eeuwigheidswaarde. Let wel in die dagen was er hooguit één “stuurman” per schip of flottielje naast de kapitein en bemanning. De stuurman bepaalde de richting, de koers. U begrijpt dat een goede “stuurman” zijn gewicht in goud waard was. Ging het goed werd de “stuurman” rijkelijk beloond. Ging het mis dan schoot hij er vaak zelfs het leven bij in! Epicurus sprak zoals zo vaak over de hoofden van de zeevarenden tegen de heersende klasse. Hij zou dezelfde woorden vandaag de dag tegen onze stuurlui kunnen zeggen. Onze stuurlui binnen de Overheid en onze stuurlui bij cruciale financiële instellingen, bedrijven enz. Onze huidige stuurlieden laten zich ook met “goud” belonen. Dat gebeurt dan niet door de kapitein die hen gehuurd heeft, maar door hun “vriendenkring”, en vaak al voordat de reis is begonnen dan wel succesvol is afgerond. Bonus heet dat […]