vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Een Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie. Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers zijn. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over: • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties • de regels voor beleggen • de manier van communiceren Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. In april 2018 heeft het ABP verkiezingen gehouden voor het VO. De VNoL heeft anno 2018 ca 58 leden die bij verzelfstandiging reeds pensioengerechtigd waren bij het ABP Zij zijn dus niet meegekomen naar het BeroepsPensioenfondsLoodsen en hebben nu dus nog stemrecht voor het VO van het ABP. Bij […]

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Redacteur VNoL Info

Het VNoL Info wordt vier maal per jaar uitgegeven en heeft als doel de VNoL-leden te informeren over voor de leden belangrijke zaken. Dit betreft met name de ontwikkelingen in de zorg en pensioenen. Voor het info zijn wij op zoek naar een nieuwe redacteur. De taak van de redacteur bestaat voornamelijk uit het verzamelen van interessante artikelen. Deze artikelen worden dan samen met door het bestuur aangeleverde informatie in een document geplaatst en vervolgens extern geprint en verzonden. Bent u iemand die geïnteresseerd in nieuws en dit via kranten, vakbladen en internet op de voet volgt, dan bent u een geschikte kandidaat. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretaris@vnol.nl of via het contactformulier op deze website.

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Onduidelijkheid in Pensioenland

De laatste jaren is ons pensioenstelsel, dat wordt beschouwd als het beste ter wereld, onderhevig aan een door de politiek ingezette poging dit te hervormen.  Een aantal, zich deskundig noemende personen denkt dat ons pensioenstelsel drastisch moet worden aangepast. In het INFO-blad van de VNoL, wordt ons standpunt uitvoerig weergegeven aan de hand van artikelen van onze vice-voorzitter en pensioendeskundige Peter van der Horst. Peter is naast bestuurslid VNoL, ook bestuurslid van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij en afgestudeerd in het pensioenrecht. Daarnaast  geven wij u in het INFO-blad een uitgebreide inzage in de ideeën die in pensioenland leven middels een groot aantal artikelen van ondermeer de NVOG en Pensioen Pro. Ook andere meningen geven wij door met bronvermelding. Ook informeren wij u in het INFO-blad over alles wat er speelt in de “Zorg”. Daarbij gaat onze prioriteit uit naar de ouderenzorg en al wat daaraan is gekoppeld. Zoals bekend […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur. Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door: Winston Duits – voorzitter; Sjaak Sprong – secretaris; Hans Muntjewerff – penningmeester; Jan Korving – 2e secretaris; Peter van der Horst – vice-Voorzitter; 2 vacatures. Onze vereniging is aangesloten bij: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG); het FOG-ABP.   BPL Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In het bestuur van het BPL hebben twee gepensioneerden zitting. Het betreft de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier, beiden lid van de VNoL. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan. DNB (De Nederlandsche Bank) controleert […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-voorzitter

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer begon in april en is verder voor discussie vatbaar. De een vindt het een goede zomer, de ander veel minder. Er waren in ieder geval opvallend veel weekeinden met goed weer. Goed voor de werkenden maar voor ons “niet meer werkenden” is dat niet zo’n punt meer. Wij gaan onze aandacht weer bepalen tot het reilen en zeilen van de VNoL Is dat nu nog nodig wordt mij met een zekere regelmaat gevraagd. We hebben toch alles goed voor elkaar en hebben geen “bond” meer nodig. Een van de belangrijkste dingen in het leven is saamhorigheid, is solidariteit. Eigenlijk zou je dat mondiaal moeten kunnen zijn, maar dat is toch wat lastig. Overigens als loodsen zijn we aardig op weg. We kennen de Europese loodsenvereniging en de Internationale vereniging. EMPA en IMPA. Dichter bij huis hebben we ons landelijke Loodswezen waar […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-Voorzitter: “Bekwame stuurlui danken hun reputatie aan stormen en slecht weer”

Epicurus: Grieks filosoof; 341-270 voor Christus. Een uitspraak met eeuwigheidswaarde. Let wel in die dagen was er hooguit één “stuurman” per schip of flottielje naast de kapitein en bemanning. De stuurman bepaalde de richting, de koers. U begrijpt dat een goede “stuurman” zijn gewicht in goud waard was. Ging het goed werd de “stuurman” rijkelijk beloond. Ging het mis dan schoot hij er vaak zelfs het leven bij in! Epicurus sprak zoals zo vaak over de hoofden van de zeevarenden tegen de heersende klasse. Hij zou dezelfde woorden vandaag de dag tegen onze stuurlui kunnen zeggen. Onze stuurlui binnen de Overheid en onze stuurlui bij cruciale financiële instellingen, bedrijven enz. Onze huidige stuurlieden laten zich ook met “goud” belonen. Dat gebeurt dan niet door de kapitein die hen gehuurd heeft, maar door hun “vriendenkring”, en vaak al voordat de reis is begonnen dan wel succesvol is afgerond. Bonus heet dat […]