Lid worden

Home »  Lid worden

Aanmelden kan door gebruik te maken van ons aanmeldformulier.                                                                          Privacy gewaarborgd?

Door dit aan te klikken krijgt u het formulier invulbaar op uw scherm. Na invulling kunt u het formulier en de machtiging printen en als scan mailen naar secretaris@vnol.nl  of

per post richten aan:    Secretariaat VNoL       – Noorddijk 57h;        – 3142 EB Maassluis

Waarom juist nú lid worden van de Vereniging van Nederland?

Vele jaren hebben we fors gespaard voor ons pensioen en dat zou toereikend moeten zijn om, na de fase van dubbele onregelmatigheid, ons leven in redelijke welvaart door te kunnen brengen.    Zo zou het eigenlijk moeten zijn.

Toen ons pensioen nog ver weg was leek alles geregeld, vast te liggen en leek het alsof we ons geen zorgen hoefden te maken en er geen belangen meer te behartigen zouden zijn.

Inmiddels weten we helaas beter. De pensioenleeftijd is aangepast. Gepensioneerden worden niet gehoord. Pensioenen staan op de nullijn. En zoals we allemaal weten is ook hier stilstand achteruitgang. Daarbij staan belastingen, heffingen, prijzen, inflatie enz. alles behalve stil. Ergo u gaat fors in koopkracht achteruit. In het krachtenspel binnen de Nederlandse politiek hebben post- actieven eigenlijk geen inbreng, laat staan invloed. De vakcentrales stellen dat zij de “ouderen” mede vertegenwoordigen. Premie verhoging versus indexatie uitbetalen! Gepensioneerden in hun eigen pensioenfondsbestuur? Vloeken in de kerk voor de bonden.

De kans is levensgroot, dat nu werknemers hun pensioenleeftijd omhoog zien schuiven naar 67 en verder, dat de post-actieven ook een rekening gepresenteerd krijgen! De post-actieven hebben hun verdedigingslinie helaas verwaarloosd! Dat is de schuld van de post-actieven zelf, maar moeten we nu echt gelaten toezien dat men een deel van wat gespaard is komt halen? Nee!

Solidariteit is het sleutelwoord. Samen zijn we een groep, waar men niet omheen kan.

De VNoL spant zich in voor deze solidariteit en doet er alles aan om met andere groeperingen een vuist te maken. Word daarom lid van de VNoL en door het insturen van het aanmeldformulier

Contributie

De contributie van de VNoL wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Sinds 2014 bedraagt de jaarcontributie €50,-. Partnerleden (statuten art. 4 lid 3) betalen €20,- per jaar. Resterende maanden van het verenigingsjaar worden naar rato berekend.