Lid worden

Home »  Lid worden

Aanmelden
Aanmelden kan middels ons aanmeldformulier. Deze kunt u printen, invullen, inscannen en met de machtiging mailen naar secretaris@vnol.nl  of per post richten aan:

Secretariaat VNoL
Postbus 145
3140 AC Maassluis

Word juist nú lid van de VNoL

We hebben vele jaren fors gespaard voor ons pensioen en dat zou toereikend moeten zijn om deze fase van ons leven in redelijke welvaart door te kunnen brengen. Zo zou het eigenlijk moeten zijn.

Voor ons pensioen is alles geregeld, ligt alles vast, hoeven wij ons geen zorgen meer te maken en zijn geen belangen meer te behartigen. Zo leek het toen ons pensioen nog ver weg was.

Inmiddels weten we helaas beter. De pensioenleeftijd is aangepast. Gepensioneerden worden niet gehoord. Pensioenen staan op de nullijn. En zoals we allemaal weten is ook hier stilstand achteruitgang. Daarbij staan belastingen, heffingen, prijzen, inflatie enz. alles behalve stil. Ergo u gaat fors in koopkracht achteruit. In het krachtenspel binnen de Nederlandse politiek hebben post- actieven eigenlijk geen inbreng, laat staan invloed. De vakcentrales stellen dat zij de “ouderen” mede vertegenwoordigen. Premie verhoging versus indexatie uitbetalen! Gepensioneerden in hun eigen pensioenfondsbestuur? Vloeken in de kerk voor de bonden.

De kans is levensgroot dat nu werknemers hun pensioenleeftijd omhoog zien schuiven naar 67 en verder, dat de post-actieven ook een rekening gepresenteerd krijgen! De post-actieven hebben hun verdedigingslinie helaas verwaarloosd! Dat is de schuld van de post-actieven zelf, maar moeten we nu echt gelaten toezien dat men een deel van wat gespaard is komt halen? Nee!

Solidariteit is het sleutelwoord. Samen zijn we een groep, waar men niet omheen kan.

De VNoL spant zich in voor deze solidariteit. Word daarom lid van de VNoL aanmeldformulier

Contributie

De contributie van de VNoL wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Sinds 2014 bedraagt de jaarcontributie €50,-. Partnerleden (statuten art. 4 lid 3) betalen €20,- per jaar. Resterende maanden van het verenigingsjaar worden naar rato berekend.