Category Archives: Nieuws

Home »  Nieuws

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verantwoordingsorgaan ABP

VERKIEZING LEDEN VO-ABP 2018 Oproep: wettelijk heeft u medezeggenschap over het beheer van uw pensioengeld. Om gezamenlijke invloed uit te kunnen oefenen op het beheer van het Pensioengeld dat bij het ABP gestald is, is de VNoL lid van de Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden. Het bestuur van het ABP organiseert in april de Verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan. De gekozen leden nemen zitting voor een periode van 4 jaar. Op de Kieslijst van de FOG-ABP staat de Hr. J.Groenendijk namens de VNoL. Laat echter uw sowieso stem niet verloren gaan en help de FOG-ABP sowieso aan de kiesdrempel. Hoewel er druk uitgeoefend is op ABP om een schriftelijke verkiezing te houden, heeft het bestuur toch besloten om de verkiezingen alleen digitaal of telefonisch te laten uitvoeren. Vanuit de VNoL begrijpen we dat onze ABP-aangesloten leden inmiddels 30 jaar van hun pensioen genieten, maar willen wij toch dringend verzoeken aan deze oud-collega’s om […]

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Redacteur VNoL Info

Het VNoL Info wordt vier maal per jaar uitgegeven en heeft als doel de VNoL-leden te informeren over voor de leden belangrijke zaken. Dit betreft met name de ontwikkelingen in de zorg en pensioenen. Voor het info zijn wij op zoek naar een nieuwe redacteur. De taak van de redacteur bestaat voornamelijk uit het verzamelen van interessante artikelen. Deze artikelen worden dan samen met door het bestuur aangeleverde informatie in een document geplaatst en vervolgens extern geprint en verzonden. Bent u iemand die geïnteresseerd in nieuws en dit via kranten, vakbladen en internet op de voet volgt, dan bent u een geschikte kandidaat. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretaris@vnol.nl of via het contactformulier op deze website.

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur. Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door: Winston Duits – voorzitter; Sjaak Sprong – secretaris; Hans Muntjewerff – penningmeester; Jan Korving – 2e secretaris; Peter van der Horst – vice-Voorzitter; 2 vacatures. Onze vereniging is aangesloten bij: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG); het FOG-ABP.   BPL Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In het bestuur van het BPL hebben twee gepensioneerden zitting. Het betreft de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier, beiden lid van de VNoL. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan. DNB (De Nederlandsche Bank) controleert […]